hukum bermain catur

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hukum bermain catur

Pertanyaan
BENARKAH BERMAIN CATUR HARAM?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: hukum bermain catur

hanz
pandai-pandai je kata main catur haram. tak salah pun kalau nak main catur. sebab permainan itu tiada kaitan dengan sebarang unsur2 agama.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: hukum bermain catur

ulangan
Terdapat beberapa pendapat ulamak iaitu

Pendapat Pertama : Mereka yang mengharamkan main catur.


Golongan Al-Malikiyah mengatakan bahwa permainan tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, hingga sesiapa yang bermain catur tidakan dapat diterima kesaksiannya. Al-Hanabilah mengatakan bahwa permainan catur itu hukumnya haram secara mutlak.


Pendapat Kedua : Mereka yang mengatakan makruh

Pendapat ini didukung oleh para ulama Asy-Syafi`iyyah dan para pengikutnya. Hanya saja Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal-hal tersebut menjadi makruh bila dilakukan secara rutin. jumhur ulama dari kalangan Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan sebagian riwayat pendapat Imam Malik ra. Ulama Al-Hanafiyah menetapkan bahwa permainan catur itu hukumnya makruh baik bermain dadu atau catur. Sedangkan bila permainan itu bercampur dengan unsur judi, atau dilakukan secara rutin atau bahkan sampai meninggalkan pekerjaan yang wajib, maka hukumnya menjadi haram secara ijma`.Pendapat Ketiga : Mereka yang mengatakan boleh.

Ini adalah pendapat para tabiin besar seperti dan juga riwayat dari Abi Yusuf dari Al-Hanafiyah dan mereka memberikan alasan jika permainan itu dimaksudkan untuk melatih otak.

Al-Hafiz Ibnul-Bar berkata bahwa pendapat jumhur fuqoha tentang catur adalah bahwa orang yang memainkannya tanpa ada unsur judi dan dilakukan secara tertutup bersama keluarga sekali dalam sebulan atau setahun dan juga tidak diketahui oleh orang lain maka hukumnya dimaafkan dan tidak haram atau tidak makruh. Tapi jika dia melakukannya secara terang-terangan maka muru`ah dan A`dalahnya jatuh sehinggga mengakibatkan kesaksiannya tidak diterima. (Lihat At-Tamhid : 13/183 dan Al-Qurtubi : 8/338.

Diantara orang yang memberikan rukhshah untuk bermain catur selama tidak ada unsur judi adalah : Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Urwah bin Zubair, As-Sya`bi, Al-Hasan Al-Bashri, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Syihab, Rabi`ah dan Atho` (Lihat At-Tamhid : 13/181).


Pendapat ini juga disepakati oleh Dr. Yusuf Al-Qordhawi dalam kitab Halal dan Haram dengan tiga syarat yaitu :

1. Tidak boleh menyebabkan tertundanya shalat

2. Tidak boleh bercampur dengan unsur judi

3. Bisa menjaga lisannya ketika sedang bermain untuk tidak bicara kotor atau membicarakan orang dan yang sejenisnya
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hukum bermain catur

Herry Setiawan
Silakan pembaca semuanya melihat juga link berikut untuk masalah catur http://www.almanhaj.or.id/content/1931/slash/0 dan http://www.almanhaj.or.id/content/1563/slash/0.
Dahulukanlah nash dan keimanan, jangan dahulukan akal dan perasaan kita.
Terima kasih.

Herry Setiawan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: hukum bermain catur

Imam
Administrator
Henrry Setiawan:
Terima kasih di atas halaman itu.
Ianya adalah saalah satu pndapat yang mengatakan HARAM namun setiap pendapat ulamak lain yang memberikan jawapan berbeza juga mempunyai keterangan-keterangan tersendiri dan terserah kepada kita untuk berppegan dengan pendapat yang salah satunya dengan memahami dalil-dalilnya. Begitu juga dengan permasalah mazhab, jika kita hanya ingin berkeras pada yang satu, tidak akan wujud 4 mazhab yang berbeda.
Semoga mendapat hidayah-NYA
Add fb saya imam_islam90@yahoo.com untuk maklum balas secepatnya
www.seehat.net
   Imam
Moderator